Rocking resin

Bingqing Yi

Material: resin, corianders and thread.
Part of the graduation collection, 2019
© Bingqing Yi


© 2022 Virtual Shoe Museum